Header image  
Kerkmusicus en docent  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Motetten

 
OVERZICHT

Als ge een geloof hebt als een mosterdzaadje (Lucas 17: 6) SA
Alzo heeft God de wereld lief gehad (Johannes 3: 16)SATB
Alzo zal ook mijn hemelse Vader doen (Mattheus 18: 35)SATB
Daarom zeg ik U: Vergeven zijn haar zonden (Lucas 7: 47, 48)
Dan zullen zij de Zoon des mensen (Marcus 13: 26, 27 SA + orgel
De Heer heeft gezegd tot mijn Heer (Mattheus 22: 44) SATB
De sabbath is terwille van de mens (Marcus 2: 27, 28)SATB
De woestijn zal zich verheugen (Jesaja 35:1, 2) SA
De wolf en het lam zullen samen weiden (JesajA 65: 25)SA
De zoon des mens is niet gekomen (Marcus 10: 45)
Een groot profeet is opgestaan (Lucas 7: 16)SATB
En de mensen verwonderden zich (Mattheus 8: 27)SAM
En gij, Bethlehem, gij land van Juda ( Matthéüs 2: 6)SA
En gij, Bethlehem, gij land van Juda ( Matthéüs 2: 6)SAM
En hij riep luid: Jezus, Zoon van David (Lucas 18: 38-42) SATB
En Hij zeide tot Hem (Lucas 17:19) SAM
En toen dan de sabbath voorbij was (Marcus 16: 1-8) (het verhaal van de opstanding) (SSATB)
Er kwam een vrouw uit Samaria (Johannes 4: 7-15) SATB
Ere zij God in de hoge(Lucas 2: 14)SATB
Ga uit naar de wegen en heggen (Lucas 14: 23, 24) SATB
Ga weg Satan (Mattheus 4: 10, 11) SATB
Ga weg Satan (Mattheus 4: 10, 11)SA + orgel
Gaat heen en boodschapt Jopannes (Mattheus 11: 4-6)SATB
Heer daal af, eer mijn dochter sterft (Johannes 4: 49, 50)SATB
Heer, mij dochter is zojuist gestorven (Matthéüs 9: 16b)SATB
Het land  van Zebulon, het land van Naftal (Matthéüs 4: 15, 16)SATB
Het volk dat in donkerheid wandelt  (Jesaja 9: 1-6) SATB
Hij zeide tot hen: Van wie is deze afbeelding (Matthéüs 22: 20, 21)SATB
Ieder die van dit water drinkt (Johannes 4: 13b, 14) SATB
Ieder mens zet eerst de goede zijn op tafel (Johannes 2: 10, 11) SATB
Iedereen moet met vuur gezouten worden (Marcus 9:49,50) SA + orgel
Ik ben de deur (Johannes 10: 9) SATB
Ik ben de goede Herder (Johannes 14-16)SATB
Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11: 25) SATB
Ik zag een nieuwe hemel (Openbaring 22: 1- 5) SA + orgel
Ik zag een nieuwe hemel (Openbaring 22: 1- 5)SATB
In het begin was het Woord (Johannes 1: 1-3) SATB
Indien iemand achter Mij wil komen (marcus 8: 33, 34) SATB
Indien iemand achter Mij wil komen (Mattheus 16:24, 25)SATB
Indien iemand mij liefheeft (Johannes 14: 23, 24) SATB
Is het niet, dat gij voor de hongrigen(Jesaja 58: 7, 8)SATB
Johannes antwoordde en zeide tot allen (Lucas 3: 16) SAM
Komt gezegenden van mijn Vader (Mattheus 25: 34)SATB
Maar in die dagen (Marcus 13: 24-27) SAM + orgel
Maar wannneer gij genodigd zijt (Lucas 14: 10, 11)SATB
Niet ieder die tot Mij zegt (Mattheus 7: 21)SATB
Nog vele dingen heb Ik u te zeggen (Johannes 16: 12- 15)SATB
Ontvangt de heilige Geest (Johannes 20: 22b, 23)SATB
Ontvangt de heilige Geest (Johannes 20: 22b, 23)SATB
Onze Vader die in de hemelen zijt (Mattheus 6: 9 – 13) SATB
Rorate coeli (Jesaja 45: 8)SATB
Toen de mensen dan zagen het teken (Johannes 6: 14)SATB
Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen (Johannes 9: 39)SATB
Van gedaante veranderd werd Hij (Mattheus 17: 2,3)
Vandaag is dit huis redding (Lucas 19:9, 10) SA
Velen die aan allerlei ziekten leden (Marcus 1: 34) SATB
Verblijdt u in de Heer (Philippenzen 4: 4-7)SATB
Verblijdt u te dien dage (Lucas 6: 23) SAM
Verheug je er niet over (Lucas 19:20) SATB
Verzamelt eerst het onkruid (Mattheus 13: 30b)SATB
Voorwaar, Hij heeft onze krankheden op zich genomen (Jesaja 53: 4, 5)SATB
Voorwaar, Ik zeg U, al wat gij op aarde bindt (Mattheus 18: 18) SATB
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht (Matthéüs 24:34, 35) SA
Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet (Mattheus 25: 12b, 13)SATB
Voorwaar, Ik zeg u, indien de graan korrel (Johannes 12: 24, 25) SA + orgel
Voorwaar, Ik zeg u, indien iemand in Mij gelooft (Johannes 14: 12- 14) SA+orgel
Voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mij woord ( Johannes 8: 51) SAM
Voorwaar, Ik zeg u: een slaaf .. (Johannes 13: 16, 17) (1st met orgel)
Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? (Mattheus 9: 4b, 5)SAM
Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? (Mattheus 9: 4b, 5)SATB
Wat voor iemand is deze? (Mattheus 8: 27)
Weest barmhartig (Lucas 6: 36, 37)
Weest niet verschrikt (Marcus 16: 6, 7)SATB
Weest niet verschrikt (Marcus 16: 6, 7)SATB + orgel
Wie niet zijn kruis draagt (Lucas 14: 27) SAM
Wie overwint maak Ik tot een zuil (Openbaring 3: 12, 13)SA
Zalig de armen van geest (Mattheus 5: 3-12)
Zalig zijn de doden (Openbaring 14: 13) SATB
Zaligsprekingen (Mattheus 5: 3-12)SATB
Zegt tot de dochteers van Sion (Matthéüs 5: 21)SAM
Zegt tot de genodigden (Mattheus 22: 4)SATB
Zo zeg Ik u: er zal blijdschap (Lucas 15: 10) SATB

terug naar composities