Header image  
Kerkmusicus en docent  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Lezingen


Calvijn en de Nederlandse psalmzang Calvijn introduceerde het zingen van berijmde psalmen in strofevorm in de kerkdienst. In de presentatie wordt duidelijk hoe in Nederland de berijmde psalmzang deel van het geloofsleven van vele calvinisten is geworden en waarom er tot op de dag van vandaag zo verschillend gezongen wordt. U kunt kiezen uit een presentatie waarbij de aanwezigen actief verschillende vormen van zang beoefenen en een waarbij verschillende wijzen van psalmzang ten gehore worden gebracht aan de hand van muziekfragmenten (cd).

Arie Eikelboom geeft lezingen over kerkmuzikale en muziekhistorische onderwerpen en natuurlijk over composities van Johann Sebastian Bach, en de wereld van waaruit Bach componeerde. Hier volgen wat voorbeelden:
            Godsbeeld in composities in de Renaissance
            Godsbeeld in composities in de Barok
            Godsbeeld en kerkbouw door de eeuwen heen
            Claudio Monteverdi en zijn Orfeo als het begin van de barok in de muziekgeschiedenis
            Psalmzang in de Nederlandse traditie
            Calvijn en het kerklied
            De Passionen in de protestantse kerkmuziek
            De Matthéüs-Passion van Johann Sebastian Bach
            De Bijbel in de muziek: de ontwikkeling van het motet.
            Mozart en de kerkmuziek
            De geschiedenis van het kerklied
            Het Liedboek voor de Kerken
U kunt ook zelf met een voorstel voor een lezing komen via
Contact

 

A G E N D A

 
 

24 februari 2018 Den Haag- Kloosterkerk 16.00 uur
Bach Binnenstebuiten : Aus der Tiefen rufe ich Herr, zu Dir (BWV 131) lezing in het kader van het lustrumseizoen 55 jaar cantatediensten in de Kloosterkerk .


1 maart en 22 maart 2018 's Hertogenbosch- Hervormde kerk 20.00 uur
Kerkmuziek door de eeuwen heen

 

22 mei 2018 Delft - Vierhovenkerk 14.00 uur
Mozart en de kerkmuziek